Делегација на германското стопанство во Северна Македонија

Ваш партнер за успех!

Ахк Настани

Календар на настани

Дали барате нови квалификувани работници, но ниеден кандидат не поседува соодветни вештини за Вашата компанија? Или, дали сте заинтересирани за иновативни обуки кои овозможуваат стекнување на не само теоретски знаења туку и практични вештини? Во ова видео ќе дознаете како функционира дуалното образование според германскиот модел!

Партнери во делот на дуално стручно образование

Контакт со нас

Делегација на германското стопанство Северна Македонија
Бул. ВМРО 1
П.ф. 463, Пошта 2
MK-1001 Скопје


Тел. +389 2 3296 785
E-Mail: service(at)nordmazedonien.ahk.de